Hjem > Viden > Indhold
Sammensætningen karakteristisk for Stock Anchor
- Mar 03, 2018 -

Ankerets tyngdepunkt er relateret til ankerets jordudførelse, hvis tyngdepunktet er for tæt på ankerafløbsenden, reduceres den ankerblæstes lodrette opdelingskraft; Derfor bør vi tage højde for to krav, når vi vælger tyngdepunktets position.

Vinklen på ankerkloen er vinklen mellem tangenten ved ankerklovens og bundplanets spids, som påvirker ankerkloen i jorden.

Vinklen på ankerkloen er vinklen mellem tangenten på spidsen af ankeret Claw og ankerets akse. Det er det samme som angrebsvinklen på ankerkloen, det påvirker også vinklen på ankerkloen til jorden.

Længden af ankerstangen påvirker positionen af ankerstangen, jo længere ankerstammen er, jo længere væk ankeret kommer fra ankerkronen, hvilket tvinger ankerkloen i jorden og effekten af at forhindre ankeret at vende. Derfor er ankeret mere effektivt end de ældre i brugen, og den korte ankerstang er let at samle.


Related Products